Om

Naseem Quraishi-Larsson

Strategi & Organisationskonsult

Författare, föreläsare & filmare

 

Erfarenhet från många stora och medelstora företag i olika branschen

 

IT och Telekom, energibranschen, bank, Pharma, stålindustri, teknikkonsulter, Infrastruktur, fastigheter, handel, media, logistik etc. Privat, kommunal och statlig sektor. Vattenfall, IBM, Astra Zeneca, PostNord etc.

QL Resultatutveckling tillhandahåller konsulttjänster inom området utvärdering, ledarskap, programledning, utbildning, organisationsutveckling och effektivisering.

Naseem föreläser även inom dessa områden

Hur leder man i en global miljö som blivit allt mer komplex och dynamisk? Hur undviker chefer ochprojektledare att bli frustrerade och utbrända när de skall förverkliga visioner under svåra och ibland rent kaotiska omständigheter?

 

Naseem Quraishi Larsson har arbetat som organisationskonsult i en global miljö i många år och

hjälp många att bringa ordning i kaoset och att driva utvecklingen framåt i konstruktiv anda. Nu vill

hon med sin bok Globalt Ledarskap – Så fungerar det i praktiken, dela med sig av verktyg och

analysmetoder för en virtuell omgivning, som gör livet lättare som verksam ledare i en Global

organisation.

 

 

 

Köp Globalt Ledarskap på Akademibokhandeln eller på nätet

 

Klicka på länken och köp på Bokus

GLOBALT LEDARSKAP

– Så fungerar det i praktiken

 

”När du läser boken kommer du att skratta igenkännande.

Men jag tror också att du känner dig avlastad och lättad i takt

med att du serveras verktygen för en allt mer virtuell omgivning.

Det här kan utgöra grunden till det som behövs för att göra dig

till en riktig pionjär inom globalt ledarskap”

 

Jan Blomström

VD / Affärspsykolog / Författare

 

 

”Naseem har delat med sig generöst av sina erfarenheter och

kunskaper. Många praktiska tips och råd för den som arbetar

globalt eller ska in i en global verksamhet”

 

Margareta Neld

 

VD Neld International Consulting AB

Naseem är engagerad i mångfalsdsfrågor och ser utbytet mellan kompetenser, åldrar, branscher, kulturer och organisationer som en vitaminspruta som man bör ta tillvara på. Att synliggöra värdet av olika perspektiv är ett starkt verktyg för att skapa ett innovativt klimat.

 

 

 

QL Resultatutveckling samarbetar med andra konsultföretag och har ett mycket stort professionellt nätverk.

 

Naseem har arbetat i flera organisationer som har genomgått kraftiga förändringar,  t.e.x i form av sammanslagningar, globalisering och outsourcing, och stöttat organisationen genom att skapa kunskap och motivation hos de berörda. Både vad gäller omvärlden, den egna organisationen, ledarskapet och den egna rollen.

 

Naseem fungerar i dessa sammanhang som en inspirationskälla till förändring, och ger organisationen ny energi att ta sig an utmaningarna, genom att bidra till en stark vision om vart man är på väg, och verktyg och kunskap om hur man driver förändringen t.ex. i form av standardiserade processer eller leanprogram, där man uppnår ett tydligt mätbart resultat av sina ansträngningar.

 

Naseem är idag även filmproducent och ser ett stort värde i mötet mellan kreativitet och struktur, samt emotionell intelligens och logik.

 

Se www.qlfilmdevelopment.se

 

 

Exempel på filmproduktion

 

"Vän eller fiende". Visas i svenska skolor.

 

HABITASSE