Kompetensområden

Naseem Quraishi-Larsson

Strategi & Organisationskonsult

Författare, föreläsare & filmare

Kompetensområden

 

 • Ledarskap
 • Information & Kommunikation
 • Processledning & effektivitet
 • Personal & organisationsfrågor
 • Global Styrning och internationell samverkan
 • IT Management

 

 

 

Ledarskap

 

 

 • Deltar i ledningsgrupp och tar ledningsbeslut inom operationell effektivitet, HR, Knowledge management och kommunikation/information.

 

 • Programleder verksamhetsutvecklingsprojekt på ledningsnivå (europeisk, nordisk, sverigenivå) t.ex. lean program

 

 • Ledning av komplext offertarbete och managementkonsultteam

 

 • Ledning av kvalitetsgranskningar på global nivå.

 

 • Projektledning av diverse utvecklingsprojekt, t.ex. omorganisation

Personal och organisationsfrågor

 

 • Organisationsdesign och utformning av roller och ansvar

 

 • Förändringsledning och implementation av omorganisation och nya strategier

 

 • Kompetensutveckling och personlig utveckling på grupp och individnivå

 

 • Ledarutveckling och coachning av chefer

 

 

Information och kommunikation

 

 

 • Nätverksledare – bygger upp och underhåller olika professionella nätverk, genom kommunikation i form av events, möten, nyhetsbrev, relationsbyggande och kunskapsöverförande insatser.

 

 • Knowledge management – Strukturerar och sprider kunskap genom konferenser, dokumenterade metoder och instruktioner, pedagogiska worksshops, portaler och lärande och coachande roller.

 

 • Kommunikationsstrategi och planering – utarbetar kommunikationsstrategier mot olika målgrupper, val och uppbyggnad av informationskanaler såsom weblösningar och kommunikationsplaner.

 

 • Planerar och genomför konferenser och workshops.

 

 • Representerar organisationen både utåt mot intressenter och kunder och mot personal och presenterar nya strategier och föreläser om aktuella ämnen.

 

 • Formulerar budskap i olika former. Allt från utformning av pedagogiskt material, PR, marknadsföringsmaterial, till publicering av nyheter på web, debattinlägg, till skönlitterärt skrivande, och filmmanus.

Uttvärdering & evaluering

 

 

 • Utvärderar organisationers effektivitet och effekter av utvecklingsprojekt och organisationsförändringar

 

 • Leder kvalitetsgranskning

 

 

 

Processledning och effektivitet

 

 

 

 • Analyserar processproblem och krisprojekt och hittar och genomför strukturella lösningar, både på system, process, organisations och individnivå.

 

 • Leder och koordinerar processarbete på hög strategisk nivå. Bidrar till Europeisk och global standard.

 

 • Använder Lean metodik för att införa förändringskultur och skapa mätbara förbättringar

 

 

Global styrning och internationell samverkan

 

 

 • Samverkar och leder i Sverige, Norden och på Europanivå

 

 • Deltar i utvecklingsarbete på globalnivå som t.ex. Europarepresentant

 

 • Leder och bygger upp nya internationella nätverk, både formella och informella

 

 • Kommunicerar tryggt i olika kulturer och i olika branscher och professionella sammanslutningar

 

 

IT Management

 

 

 • Certifierad i kvalitetsstandard ITIL, och erfaren inom IT process management

 

 • Kunnig i metoder för systemintegration och applikationsutveckling, och erfaren utbildare inom området

 

 • Fokuserar på interaktion mellan människa och system.

 

GLOBALT LEDARSKAP

– Så fungerar det i praktiken

 

”När du läser boken kommer du att skratta igenkännande.

Men jag tror också att du känner dig avlastad och lättad i takt

med att du serveras verktygen för en allt mer virtuell omgivning.

Det här kan utgöra grunden till det som behövs för att göra dig

till en riktig pionjär inom globalt ledarskap”

 

Jan Blomström

VD / Affärspsykolog / Författare

 

”Naseem har delat med sig generöst av sina erfarenheter och

kunskaper. Många praktiska tips och råd för den som arbetar

globalt eller ska in i en global verksamhet”

 

Margareta Neld

 

VD Neld International Consulting AB

ledarens utmaningar idag var helt okända för ett par decennier

sedan. Nu är vi en del av en global gemenskap med många suddiga landsoch

organisationsgränser. Detta medför kulturella, strukturella och

kommunikativa utmaningar, som innebär att många ledare upplever

tillvaron som kaotisk och svårstyrd.

Naseem lotsar oss lättsamt och generöst genom de fallgropar du kan

förvänta dig i en global vardag av idag, och ger dig smarta tips hur du får

det att fungera i praktiken. Boken ger dig även en fördjupad förståelse

för mänskliga reaktioner i samband med stora förändringar, samt en

framtidsvision och inspiration till hur man kan möta den.

HABITASSE